تأیید دانشجویان سرگرمی دانشجو افزایش

تأیید: دانشجویان سرگرمی دانشجو افزایش سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت ۹ گروه کالایی زیاد کردن یافت ، گزارش بازار خرده‌فروشی موادغذایی

بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی در هفته نهایی به ۲۲ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه زیاد کردن و ۲ گروه دی

قیمت ۹ گروه کالایی زیاد کردن یافت ، گزارش بازار خرده‌فروشی موادغذایی

گزارش بازار خرده فروشی موادغذایی/قیمت ۹ گروه کالایی زیاد کردن یافت

عبارات مهم : لبنیات

بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی در هفته نهایی به ۲۲ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه زیاد کردن و ۲ گروه دیگر کم کردن نشان می دهد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی در هفته نهایی به ۲۲ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن زیاد کردن و ۲ گروه دیگر کم کردن نشان می دهد.

در هفته نهایی به ۲۲ تیر ماه قیمت لبنیات ۰.۱ درصد، تخم مرغ ۲.۸ درصد، برنج ۳.۲ درصد، میوه های تازه ۱.۴ درصد، سبزی های تازه ۰.۶ درصد، گوشت قرمز ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۱۶.۸ درصد، قند و شکر ۰.۲ درصد و روغن نباتی ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل از آن زیاد کردن و قیمت حبوب و چای ۰.۱ درصد کم کردن یافت.

قیمت ۹ گروه کالایی زیاد کردن یافت ، گزارش بازار خرده‌فروشی موادغذایی

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه معادل ۰.۹ درصد زیاد کردن داشت ولی بهای ماست غیرپاستوریزه ۰.۲ درصد نسبت به هفته قبل کم کردن یافت. قیمت سایر اقلام این گروه عوض کردن نکرده بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۸ درصد زیاد کردن داشت و شانه ای ۱۲۰ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می رفت.

بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی در هفته نهایی به ۲۲ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه زیاد کردن و ۲ گروه دی

برنج و حبوب

در هفته مذکور در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۲ درصد کم کردن ولی بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب ۳.۶ درصد و یک درصد زیاد کردن یافت. در گروه حبوب قیمت نخود و لویبا قرمز هر یک معادل ۰.۱ درصد و لپه نخود ۲.۱ درصد کم کردن ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۰.۸ درصد زیاد کردن داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک و گلابی عرضه نمی شد. سـایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به قیمت مصوب شرکت میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل ۱.۴ درصد، انگور ۶.۸ درصد، طالبی ۱.۲ درصد و خربزه ۱۹.۱ درصد کم کردن ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۲ درصد تـا ۷ درصد زیاد کردن یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل ۴.۶ درصد، بادنجان ۵.۷ درصد و پیاز ۲.۱ درصد کم کردن ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۷ درصد تا ۱۲.۶ درصد زیاد کردن داشت.

قیمت ۹ گروه کالایی زیاد کردن یافت ، گزارش بازار خرده‌فروشی موادغذایی

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد کم کردن ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله ۱.۷ درصد و گوشت مرغ ۱۶.۸ درصد زیاد کردن یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی در هفته نهایی به ۲۲ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه زیاد کردن و ۲ گروه دی

در این هفته قیمت چای خارجی معادل ۰.۱ درصد کم کردن ولی بهای قند یک درصد، شکر و روغن نباتی جامد هر یک ۰.۳ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۶ درصد زیاد کردن داشت.

واژه های کلیدی: لبنیات | میادین | پرتقال | خرده فروشی | لبنیات و تخم مرغ | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz