تأیید دانشجویان سرگرمی دانشجو افزایش

تأیید: دانشجویان سرگرمی دانشجو افزایش سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی جنبش الکتریکی مغز بدون نیاز به جراحی

محققان راهکار جدیدی را جهت جنبش الکتریکی مغز اختراع کردند که در آن نیازی به جراحی و کارگذاشتن الکترود درون مغز نیست.  

جنبش الکتریکی مغز بدون نیاز به جراحی

جنبش الکتریکی مغز بدون نیاز به جراحی

عبارات مهم : جراحی

محققان راهکار جدیدی را جهت جنبش الکتریکی مغز اختراع کردند که در آن نیازی به جراحی و کارگذاشتن الکترود درون مغز نیست.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، در این شیوه که با عنوان Temporal Interface آشنا می شود، میدان های الکتریکی کوچک دارای همپوشانی و فرکانس های متفاوت روی جمجمه اعمال می شوند.

وقتی الکترودهایی با جریان ضعیف به جمجمه متصل می شوند، دو میدان الکتریکی با فرکانس های متفاوت ایجاد می کنند. سرعت این میدان ها به اندازه ای است که فعالیت سلول های مغز را عوض کردن می دهد. ولی زمانی که این میدان ها با هم تداخل می کنند دامنه جریان های ترکیبی آنها در فرکانس پایین عوض کردن می کند و این امر موجب جنبش سلول های مغز و در نتیجه عوض کردن فعالیت آن ها می شود.

جنبش الکتریکی مغز بدون نیاز به جراحی

در آزمایش این شیوه با استفاده از موش ها مشخص شد این تکنیک تازه قادر است سلول های هیپوکامپ را بدون اثرگذاری بر کورتکس، جنبش کند. در این شیوه می توان نقطه تداخل میدان ها را عوض کردن داد و در نتیجه بخش های مختلفی از مغز را بدون تاثیرگذاری بر سایر بخش های آن جنبش کرد.

از آنجا که در این تکنیک از میدان های الکتریکی آشنا شده است استفاده می شود، علی رغم سایر روش های متداول نیازی به عوض کردن شیمیایی یا ژنتیکی مغز نیست. این شیوه غیرتهاجمی جنبش مغز، مزایای زیادی را جهت بیماران نیازمند به درمان های عصبی دارد.

محققان راهکار جدیدی را جهت جنبش الکتریکی مغز اختراع کردند که در آن نیازی به جراحی و کارگذاشتن الکترود درون مغز نیست.  

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science انتشار یافته هست.

واژه های کلیدی: جراحی | جمجمه | فعالیت | فرکانس | استفاده | الکتریکی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz