تأیید دانشجویان سرگرمی دانشجو افزایش

تأیید: دانشجویان سرگرمی دانشجو افزایش سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز اخبار پزشکی بسیاری از آلرژی‌های غذایی در بزرگسالی بروز می‌کنند

نتایج یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که احتمال دارد بسیاری از آلرژی‌های غذایی در سنین بزرگسالی بروز کنند.

بسیاری از آلرژی‌های غذایی در بزرگسالی بروز می‌کنند

بسیاری از آلرژی های غذایی در بزرگسالی بروز می کنند

عبارات مهم : آلرژی

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که احتمال دارد بسیاری از آلرژی های غذایی در سنین بزرگسالی بروز کنند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان با مطالعه روی افراد بزرگسال مبتلا به حساسیت غذایی دریافتند که تقریبا در نیمی از آنها آلرژی به یک یا چند ماده غذایی در سنین بزرگسالی بروز کرده است.

بسیاری از آلرژی‌های غذایی در بزرگسالی بروز می‌کنند

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا اظهار داشتند: آلرژی غذایی اغلب به عنوان یک بیماری دوران کودکی در نظر گرفته می شود و به همین خاطر ممکن است ابتلای افراد بزرگسال به حساسیت غذایی تعجب آور باشد.

حساسیت به صدف ها مرسوم ترین حساسیت غذایی در میان بزرگسالان آمریکایی است که در حال حاضر به ۳.۶ درصد رسیده هست. همچنین در این بررسی آمده است در میان بزرگسالان سیاه پوست و مردم آسیا خطر مبتلا شدن به بعضی حساسیت های غذایی نسبت به سفیدپوستان زیاد هست. به طور مثال بزرگسالان در کشورهای آسیایی ۲.۱ زیاد از بزرگسالان سفیدپوست احتمال دارد به صدف آلرژی داشته باشند.

نتایج یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که احتمال دارد بسیاری از آلرژی‌های غذایی در سنین بزرگسالی بروز کنند.

به گزارش هلث دی نیوز، پزشکان به افراد بزرگسال توصیه می کنند که در صورت مشاهده تصویر العمل به یک نوع ماده خوراکی حتما به متخصص مراجعه کرده و توصیه های مورد نیاز را در این زمینه دریافت کنند چراکه بی توجهی به این امر می تواند حتی در بعضی موارد به قیمت جان فرد تمام شود.

واژه های کلیدی: آلرژی | حساسیت | مطالعه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz